po nové cyklostece přicházíme do Tetína - Obec se skládá ze dvou částí – Koda a Tetín. Žije zde 869 obyvatel.
Obec Tetín je známa jako poutní místo
zámek Tetín - Obdélná patrová budova zámku vznikla v 18. století pro rodinu Vojáčků. V této době byl zámek místem setkání významných osobností - J. Jungmann, J. Dobrovský nebo F. L. Čelakovský.V současnosti je objekt v soukromém vlastnictví (statek)a veřejnosti není přístupný. Zajímavostí je, že se v čele zámku nacházejí hodiny, které v celou hodinu hrají melodii Nad Berounkou pod Tetínem.
Historicky Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paleolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologicky je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily.
vpopředí kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Nejmenší ze tří kostelů v obci byl postaven v románském slohu kolem roku 1200 a pravděpodobně stojí na místě starší stavby z období života sv. Ludmily. V rámci josefínských reforem byl zrušen a využíván jako sýpka. Po roce 1849 byl vykoupen a v roce 1858 znovu vysvěcen. Z raného období se dodnes za oltářem zachovalo úzké románské okénko, dále původní křížová klenba v presbytáři. Při opravě v roku 1929 byl z jeho střechy odstraněn kamenný kříž a zazděn do zdi hřbitůvku u kostela. Oltář je křídlový s obrazem od Josefa Vojtěcha Hellicha malovaným na dřevě z roku 1855. Na podstavci křídel je namalován Ježíškův vítězný průvod.
Svatá Ludmila (cca 860 – 15. září 921, hradiště Tetín) byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou.
Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. 
Politický konflikt přiklonění k Sasku nebo Bavorsku byl podle  legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena (podle legendy vlastním závojem; snaha o to, aby nebyla svatořečena a nebyla prolita její krev mečem) .Šála je symbolem svaté Ludmily.
kostel sv. Jana Nepomuckého v Tetíně - Původní románská stavba byla rozsáhle přestavěna v roce 1357, později ještě došlo k barokní přestavbě v 17. století. Její poloha nad příkrými skalami nad řekou je místem pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily.V interiéru naleznete oltář z období baroka s obrazem malovaným na plátně s motivem poutníka Jana Nepomuckého přicházejícího do Staré Boleslavi.Zajímavostí je, že v 16. století zde působil jako farář Václav Hájek z Libočan. V současnosti je kostel odsvěcen a je zde umístěna galerie.
vpravo zbytky hradem hradu - Hrad byl založený kolem roku 1288 králem Václavem II. jako sídlo královského lovčího. Za Václava II. byl Tetín rozšířen a opevněn, svůj domov zde našli přemyslovští levobočci. V roce 1357 se majitelem stal Karel IV., který panství připojil k sousednímu hradu Karlštejn a hrad zanikl.Dnes si prohlédnete čtverhranou branskou věž, zbytky zdiva hradního paláce a hluboký příkop. Východní část hradu byla zničena v 19. století těžbou vápence.Od zříceniny, která je volně přístupná, spatříte okouzlující výhled do údolí řeky Berounky a na blízké vápencové skály.
cesta po břehu Berounky  a skály na druhém břehu - lom Alkazar - Začátkem 20. století se zde v etážovém lomu těžil vápenec, který byl po úzkokolejné trati dopravován do Berouna. Těžbu ukončila 2. světová válka, kdy tu vznikl systém podzemních prostor, ve kterých měla fungovat nacistická podzemní továrna na výrobu leteckých motorů. Projekt však nebyl dokončen a v 50. letech 20. století byla část prostor využita k uskladnění radioaktivního odpadu z jáchymovských dolů. Tyto prostory jsou dnes uzavřeny betonovými clonami.Původní název lomu byl Hostim I, ale stěny lomu inspirovali trampy k označení podle arabských nedobytných pevností ve Španělsku, nyní je jméno Alkazar uváděno už i v oficiálních materiálech.Dnes jsou stěny lomu oblíbeným místem horolezců, dokonce zde vznikl první horolezecký park v Česku.
skála na Barrandovou jeskyní - Jeskyně má jako jedna z mála v Českém krasu přirozený vchod, vstup do ní je však zakázán.
Poprvé byla podrobněji popsána v roce 1912. Zhruba od té doby nese jméno Joachima Barranda, dříve se nazývala Srbská jeskyně či jeskyně V Kozle.
Jeskyně je členěna na tři vertikální části, její celková hloubka je 44 metrů.
kašna se sv. Janem Nepomuckým - Barokní pískovcová kašna z roku 1729 nestála na tomto místě vždy. V letech 1921 až 2003 byla umístěna v areálu kostela Zvěstování P. Marie, ale od roku 2004 znovu stojí na náměstí. Kašnu vytvořil místní kameník Jan Slezák, sochu světce pak sochař Martin de Majos. Originál sochy dnes však najdete v Muzeu Českého krasu, na kašně je její věrná kopie od Petra Vitvara.
kostel sv. Jakuba - Počátky trojlodního kostela pocházejí z období vzniku města. V průběhu let prošel několika stavebními úpravami, jeho barokní podoba pochází z roku 1736. Další významnou obnovou kostel i jeho interiéry prošel v letech 1903-07 pod vedením architekta Josefa Fanty.
K nejcennějším patří obrazy sv. Jakuba a sv. Jana Nepomuckého od Jana Petra Molitora, dále oltářní sochy nebo rokoková kazatelna z roku 1754 od pražského řezbáře Josefa Šnábla.
morový sloup s obrázkem sv. Jana Nepomuckého -1681 - a je tam ještě sv. Václav, Sv. Ludmila a Panna Marie
vyšplhali jsme k medvědáriu... - Na svahu Městské hory si prohlédnete medvědárium s třemi ložnicemi, přípravnou krmiva a výběhem o rozloze téměř 25 arů. Obyvateli medvědária jsou dvojčata Kuba a Matěj, které znají nejen děti z populárního večerníčku Václava Chaloupka Méďové. V lednu však ještě spí.
Věž je vysoká 13 metrů a vede k ní 66 schodů s kruhových výhledem na město.
Plzeňská, nebo také Horní, brána byla od počátku 14. století součástí městského opevnění. Střežila obchodní cestu z Prahy do Plzně a až do roku 1752 se v ní vybíralo clo. Původně gotická věž byla poté několikrát přestavěna a opravována.
V současnosti si můžete prohlédnout stálou expozici hradebního systému včetně dobových kreseb města, městských privilegií Berouna a historických listin, mezi kterými je nejcennější ta z roku 1404. V ní král Václava IV. potvrzuje založení špitálu. Z ochozu brány je pěkný výhled na město a okolí.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Beroun..

Description

Period

Statistics

  • 87 photos
  • 12 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Beroun..
Comments Add