Větrná elektrárna
      Dožice
Významný dožický rodák Jiří Karmazín narozen 1932 v Dožicích u Nepomuka vystavil v roce 1987 obsáhlý výběr ze své tvorby v pražské Galerii Václava Špály. Malíř je krajinářem jemuž učarovala krajina jižních Čech, která je mu zdrojem stálé inspirace. Zemřel však tento měsíc -8.11.2021
kostelík sv. Michaela Archaňděla v Dožicích na vrchu Kamýk - Kostel byl postaven nákladem Maurice (Mořice) Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1863 byl opraven a rozšířen, v roce 1906 – 1907 znovu opraven a současně jeho interiér obohacen o znaky maltézských velkopřevorů. Kostel je jednolodní s pravoúhle uzavřeným presbytářem. Sakristie na severní straně kostela má samostatný vstup ve východním průčelí. Ze sakristie vede schodiště na oratoř. Na západní straně hranolová věž. Presbytář a loď sklenuty valeně. Hlavní oltář je barokní z 1. poloviny 18. stol.
obec Radošice - 69 domů, 120 obyvatel - První zmínka o Radošicích je datována rokem 1542 jako součást Lnář. V roce 1577 ves koupili Chanovští z Dlouhé Vsi, kteří ji v roce 1641 prodali Šebestiánovi Lehomskému z Václavic. V roce 1676 byly Radošice znovu připojeny ke Lnářům. Obec je součástí OÚ Mladý Smolivec.
přicházíme do Strého Smolivce - První zmínka o Starém Smolivci je z roku1368 jako majetek vladyky Drslava. V roce 1413 nechak si zapsat ves Starý Smolivec do zemských desek Přibík Řesanský z Kadova. Bratři Václav a Mikuláš zde kolem roku 1550 vybudovali kamennou tvrz s dřevěnou nástavbou. Jako další držitel je uváděn Ondřej Řesanský z Kadova. Jeho potomci vládli ve Smolivci až do roku 1697, kdy zámek a ves koupil Jiří Vojtěch Janovský z Janovic a vše připojil k oseleckému panství. Až v roce 1887 byl po změně vlastníka z hraběte Viktora Boose Waldeka na hraběte Karla z Lilgenau Smolivec připojen k lnářskému panství. V roce 1915 zde bylo 80 obydlených domů s 665 obyvateli. V současnosti je jenom 240 obyvatel
Zámek byl vystavěn v barokním stylu na počátku 18. století. Po druhé světové válce byl znárodněn, následnými opravami byly zničeny architektonické detaily stavby. V přízemí se zachovaly valené klenby s výsečemi. Dnes je zde kulturní dům.
socha sv.Vincence - byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů, Společnosti dcer křesťanské lásky, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Patron charity, zajatců, vězňů, bezdomovců a nemocnic
dům ve kterém tvoří - Sochař a předseda Matice sv. Jana Nepomuckého Václav Česák. Je autorem desítek plastik a soch s duchovní tematikou. S jeho oltářem a sochou Panny Marie Zelenohorská se se lidé mohou setkat v kostele Nanebevzetí P. Marie na Zelené Hoře u Nepomuku. Dále vytvořil sochy svatého Jana Nepomuckého pro školu a nemocnici v Ugandě a pro rumunskou vesnici Gernik. V srbské Kruščici je jeho svatý Václav.
Farmářská stezka Starý Smolivec - Dožice - První etapa, samotná výstavba cyklostezky úseku Starý Smolivec – rozcestí kaple sv. Anny, byla ukončena 28. 2. 2013 a od 1. 3. 2013 začala etapa druhá, závěrečná, výstavba úseku cyklostezky rozcestí kaple sv. Anny – Dožice. Instalování mobiliáře a informačních tabulí včetně vydláždění odpočívek celé trasy cyklostezky bylo provedeno v rámci druhé etapy. Stavební část cyklostezky je již u konce a 30. 6. 2013 bude ukončen i projekt jako takový. Náklady projektu dosáhly částky 13,9 mil Kč, dotace na tento projekt při těchto výdajích bude činit 11,8 mil Kč. Projektem vybudovala Obec Mladý Smolivec 2950 m dlouhou cyklostezku s asfaltovým povrchem o šíři 3 m, odpočívadla ze žulových kostek včetně mobiliáře a informačních tabulí. Předána do užívání široké veřejnosti -1. července 2013.
Sochu u nové cyklotrasy zhotovil v roce 2000 Václav Česák, který je rodákem z nedalekého Starého Smolivce. Brdský anděl má symbolizovat strážce pozitivní energie.
Památník bitvy na Vraždě - Dne 6. října 1620 zde padlo 200 mužů. Pomník bitvy na Vraždě vytvořil historik Starého Smolivce Karel Kabátník. Bitva u Starého Smolivce, nazývaná též bitva u Radošic či bitva na Vraždě byla menším válečným střetem mezi císařskými oddíly armády generála Karla Bonaventury Buquoye a armádou českých stavů pod velením Kristiána I. staršího z Anhaltu během českého stavovského povstání na počátku třicetileté války. Odehrála se v úterý 6. října 1620 v údolí říčky Lomnice u vesnic Radošice a Starý Smolivec v jihozápadních Čechách. Vojsko českých stavů se zde pokusilo ve výhodném terénu konfrontovat císařskou armádu, Buqoyovy síly se však včas přesunuly a došlo tak ke srážce pouze s jednotkami kryjícími jejich ústup.
kaplička sv.Anny - Na místě bitvy postavili obyvatelé z okolí roku 1648 kapličku připomínající zdejší padlé. Nedaleký vrch, pod kterým se bitva odehrála, dostal pak název Na Vraždě, podle zabitého mlynáře z údolí, kterého usmrtili rabující císařští vojáci.
U místa střetu byl roku 2011 rovněž vztyčen kamenný památník.
kaplička sv. Isidora - Svatý Isidor ze Sevilly byl učenec, biskup v Seville, poslední autor latinské patristiky a jeden z nejvlivnějších autorů raného středověku. Papež Benedikt XIII. jej roku 1722 prohlásil za učitele církve. Je patronem rolníků a od roku 2001 i patronem internetu.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Dožice

Description

Period

Statistics

  • 56 photos
  • 4 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Sleva 20 % platí pro všechny a na všechny fotoknihy, fotky, plakáty, magnetky, pexesa ale i kalendáře nebo puzzle. Překvapte všechny tatínky na Den otců a vytvořte originální dárek z fotek! V objednávce zadejte slevový kód: Tatove.
S kódem: Tatove Akce platí do 18. 6. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Dožice
Comments Add