a jdu do města - Husův sbor Církve československé husitské je budova v novorenesančním slohu, která byla vyhlášena kulturní památkou. Nachází se ve Strakonické ulici a vznikla v roce 1928 přestavbou obytného domu.
Branka Kocour - Branka neboli fortna byla součástí městských hradeb z druhé poloviny 13. století. Byla postavena za účelem přístupu k vodě, k zásobování města a také tudy vedla cesta ke mlýnu. V dnešní době jde spíše jen o půlkruhově zaklenutý průchod hradební zdi než o skutečnou branku.
Kostel sv.Klimenta - jako farní kostel doložen od roku 1384. Pochází ze 13. stol., za Půty Švihovského kolem roku 1500 přestavěn. Jedná se 9. křesťanský kostelík v Čechách, vysvěcený zřejmě samotným Metodějem.
zřícenina hradu Prácheň - Pozůstatky gotického správního sídla, které bylo zbudováno Bavorem z Bavorova v první polovině 14. století, kdy zemím vládl rod Přemyslovců. Hrad trojdílné dispozice vystavěný na základech původního hradiště plnil svou rezidenční funkci do poloviny 16. století, následně byl opuštěn a postupně chátral. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly relikty obvodových hradeb a terénní nerovnosti v podobě valů.
Jihovýchodní brána - Zbytek městského opevnění z počátku 16. století. Vedle brány stálo vězení a dům branného. Před touto bránou stávala ještě jedna brána s padacím mostem, která byla zbořena v polovině 19. století.
Výklenková kaple sv.Vojtěcha - Barokní kaplička z roku 1738. Zdobí ji obrazy Piety, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise z Gonzagy.
Dříve klášter nýní škola - Původně zde stála kaple svatého Michala, která byla postavena v roce 1330. Na jejím místě byl postaven kostel svatému Michalovi a klášter Minoritů, a to v roce 1550. Od roku 1862 vlastnil objekt řád Školských sester. Po druhé světové válce sloužil celý objekt jako kasárna. Dnes objekt slouží několika školním a zdravotnickým zařízení.
Podzámecký mlýn - Budovu bývalého zámeckého mlýna naleznete severně od areálu zámku. Na jeho východní straně teče mlýnský náhon, přes něho vede krytý dřevěný můstek, nyní uzavřený. Dnes je významný hlavně svým renesanční štítem. Mlýn byl zařazen mezi nemovité památky.
Zámek Horažďovice - Zámek byl postaven na místě gotické tvrze, ze které se dochovalo sklepení a zbytky okrouhlé věže.Základní podobu dala zámku renesance, kterou připomínají mj. arkády na nádvoří. Novější úpravy jej pozměnily v době baroka.
V současnosti prostory využívá muzeum. To nabízí prohlídku velkého sálu a modrého salonku s freskovou výzdobou, zámecké kaple nebo lovecké chodby.
Další část expozice muzea se věnuje životu v regionu (archeologické, národopisné předmety) a otavským perlorodkám.
kostel sv.Petra a Pavla - Základy kostela byly položeny při založení Horažďovic v rozmezí let 1260-1273, dostavěn byl později v 1. čtvrtině 14. století. Hranolová věž byla přistavěna v roce 1454, v roce 1741 byla nově přestavěna.
morový sloup - Byl postaven na památku morových onemocnění. Roku 1725 uzavřela obec smlouvu se sochařem Johanesem Hoffmanem a sloup byl ještě téhož roku dokončen. Celek je prostá ale působivá ukázka barokní práce.
Červená brána - Pochází z roku 1252 a je považována za druhou nejstarší v republice. Nechali ji vystavět Bavorové ze Strakonic. V pozdní gotice ji zesílil pětiboký barbakán zbořený před polovinou 19. století. Zároveň koncem tohoto století byla brána využívána jako sýpka. Zvnějšku ji chránilo předbraní do něhož vedl padací most. Byla hlavní tepnou do Horažďovic.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Horažďovice

Description

Period

Statistics

  • 89 photos
  • 4 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Horažďovice
Comments Add