Jindřichův Hradec
Barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1764-66 dačickým sochařem Matoušem Strachovským. Spodní část sousoší byla ve 20. letech 19. století upravena podle návrhu J. Schaffera.
Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce přes 50 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. Výjimečné jsou především Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, ojedinělá kolekce převážně gotických plastik a unikátní soubor malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní. Pro návštěvníky jsou připraveny expozice cechů a hodin, knižní kultury, měšťanské a lidové kultury 19. století, archeologie, církevních památek, historii lékárenství v Jindřichově Hradci a síň Emy Destinové.
Muzeum fotografie - Ve výstavním programu muzea jsou ke zhlédnutí díla českých, ale i zahraničních fotografů, významných osobností dějin především české fotografie a význačných současných tvůrců, fotografů profesionálních i amatérských. Muzeum pořádá výstavy také v zahraničí jako například „Ostře sledovaný Hrabal", „Via Lucis 1989–2009 / česká společnost ve fotografii“ nebo „Stories“. Dále vytváří sbírky historické a hlavně současné fotografie a sbírky fotografické techniky. Hodnotná je i činnost digitalizačního pracoviště muzea, v níž poskytuje služby soukromým subjektům a ostatní veřejnosti.
Kostel sv.Jana Křtitele - Ke kostelu přiléhají budovy bývalého minoritského kláštera a později přistavěného špitálu. Gotický kostel, na jehož místě stávala původně románská svatyně, vznikal postupně od začátku 13. století. Původní bohatá gotická fresková výzdoba kostela, se řadí k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství z poloviny 14. století. Kostel, který je ve správě jindřichohradeckého muzea, byl v nedávné době zpřístupněn a slouží i jako koncertní síň.
V sakristii můžete vidět Strom života - dřevořezbu neznámého autora z období kolem roku 1720, která sem byla přemístěna z kostela Nejsvětější Trojice v Klášteře.
ZOO Na Hrádečku - V zooparku o rozloze 10 ha naleznete na 80 druhů zvířat. Uvidíte drápkaté opice, lemury, velbloudy, lamy, klokany, osly, pštrosy, nosály, mývaly, dikobrazy, varany, krokodýly a další.
Zmínky o hradu sahají do doby kolem roku 1200, k přestavbě gotického hradu na renesanční zámek došlo ve 2. polovině 16. století. Kaple byla v letech 1709-35 barokně přestavěna. Velká část interiérů včetně uměleckých sbírek byla zničena v roce 1773 během požáru města. Po 2. světové válce areál až do roku 1976, kdy začala jeho celková rekonstrukce, chátral. Od roku 1993 je zámek zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na tři prohlídkové trasy a na Černou věž a Černou kuchyni.
Rondel byl postaven při přestavbě hradu na renesanční zámek italskými staviteli koncem 16. století. Mimo reprezentačních účelů byl využívám hlavně pro pořádání plesů a hudebních koncertů. Zajímavostí je, že hudebníci při nich hráli ve sklepě pod stavbou a zvuk se šířil otvorem v podlaze.
V roce 1773 jindřichohradecký zámek vyhořel a začal chátrat. Rondel byl jednu dobu využíván jako dřevník, sklad zvěřiny či chlév. V roce 1976 započala generální rekonstrukce zámeckých objektů, která trvala skoro dvacet let. V roce 1993 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a Rondel opět slouží svému původnímu účelu.
Černá věž je otovřená - Věž byla postavena pány z Hradce společně se starým palácem a s posílením soustavy hradeb na počátku 13. století. Pozdější stavební vývoj spojil věž s palácem těsněji. Označení "útočištná" připomíná původní účel stavby. V případě potřeby se měla stát posledním útočištěm obránců a místem posledního vzdoru při dobývání hradu. Nebyla zařízena ke stálému bydlení. Pouze ve vrchní části věže (v úrovni řady malých oken) byla zařízena místnost pro zvláštního strážce - "pověžného" či "hlásného", jehož úkolem bylo obhlížet z oken věže i z jejího ochozu město a jeho okolí pro případ vojenského nebezpečí nebo požáru.Zajímavé jsou rozměry stavby. Výška a obvod věže jsou stejné - 32 m. Průměr věže je pak něco málo přes 10 m. Jediná stěna věže je zhruba do dvou třetin její výšky silná téměř 4 m. V horní třetině se stěna směrem zevnitř zužuje, v úrovni oken je již silná jen zhruba 1,5 m.
Zastavení v černé kuchyni hradu - Při původním vstupu do věže, téměř v polovině výše stavby, je zčásti dochována stará hradní kuchyně, která byla v provozu do 90. let 15. století. Je do ní možné nahlédnout při výstupu na Černou věž.
Černínové. Diplomaté, cestovatelé, sběratelé

Prohlídkový okruh vedoucí sály druhého patra renesančního Adamova stavení, v nichž je shromážděno několik stovek exponátů představujících rod posledních majitelů jindřichohradeckého zámku hrabat Černínů. Mezi unikátní exponáty patří diplomatické dary tureckého sultána císařskému vyslanci Heřmanu Černínovi, včetně unikátního zdobeného stanu, obrazy slavných italských malířů, kterými byla na konci 17. století vybavena obrazárna v pražském Černínském paláci, či řada vyznamenání i uniforem, které patřily jednomu z posledních majitelů zámku Evženu Černínovi.
Kabinety Stuchlé. Kouzelný svět pohyblivých loutek

Loutkové krasavice tančící charleston, silák zdravící příchozího troubením na trumpetu, ožívající mořská panna, ale také cirkusové obludárium i do detailu provedená ložnice hraběnky Černínové o velikosti několika desítek centimetrů. To je okouzlující svět loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé, která vyrábí postavy ze dřeva, kůže, starého textilu, využívá i dráty, krajky či pštrosí peří a loutky umisťuje do dokonale vybavených zmenšených interiérů. Po úspěchu, který sklízela na několika výstavách u nás i v zahraničí, jsou její nevšední loutky vystaveny ve stálé expozici na jindřichohradeckém zámku.
Muzeum čs.armády 1938 sídlí v areálu Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec. Muzeum vzniklo v roce 2012 a jeho cílem je přiblížit návštěvníkům, zejména mladé generaci, populárně naučnou formou významnou etapu české vojenské historie. Jednotlivé expozice představují historii čs. armády v letech 1918–1939, výstavbu pohraničního opevnění, mobilizaci čs. armády a rozložení jejích sil na území tehdejšího Československa v okamžiku přijetí Mnichovského diktátu a boj o čs. státní hranici svedený v září 1938 mezi čs. ozbrojenými silami a sudetoněmeckými separatisty.
Na nádraží v Jindřichově Hradci nalezneme koleje dvou rozchodů - normální 1435 mm na trati 225 do Veselí nad Lužnicí a úzkorozchodný 760 mm na tratích 228 a 229 do Obrataně a Nové Bystřice.
Dvě úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce s rozchodem 760 mm byly zprovozněny v roce 1897 (do Nové Bystřice, 33 km) a 1906 (do Obrataně, 46 km).
Dnes se zde můžete svézt buď motorovými, nebo občasnými parními vlaky soukromého dopravce.
kostel sv.Alžběty v Blažejově - První zmínka o původním raně gotickém kostelu pochází z roku 1359. Portál v přízemí věže je datován dokonce kolem roku 1300. Dnešní podoba pochází zejména z novorománských úprav v letech 1863-64.
Vítkův hrádek - Pozůstatky středověkého strážního sídla, které bylo zbudováno v první polovině 13. století Vítkem z Hradce. Hrad svou rezidenční funkci pro účely řádu německých rytířů plnil do poloviny 15. století, následně byl opuštěn a začal postupně chátrat. Dodnes se z památkově chráněného objektu dochovaly stopy dvojitého valu v terénu a relikty palácové části.
V údolí Hamerského potoka se vyskytuje velké množství chráněných rostlin i živočichů. Dno tvoří vlhké zarůstající louky a svahy jsou porostlé zachovanými suťovými lesy. Atmosféru místa dotváří funkční mlýnský náhon. U jezu byl vybudován rybochod. Územím prochází Jindrova naučná stezka. Lokalita byla vykoupena v rámci kampaně "Místo pro přírodu" Českého svazu ochránců přírody s cílem pečovat o její přírodovědnou a krajinnou hodnotu.
Jindřiš - Kamenný barokní silniční most přes Hamerský potok pochází z 18. století. Je dlouhý 15 m a jeho dva oblouky mají rozpětí přibližně 5 m. Plastika sv. Jana Nepomuckého umístěná nad hlavním pilířem je z roku 1856.
Město Žirovnice se nachází v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. Žije zde 2920 obyvatel. Historie obce je spjata s historií stejnojmenného zámku. Podle archeologických nálezů lze jeho založení řadit do poloviny 13. století; první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1358. V roce 1854 byla Žirovnice povýšena na město.
náměstí a kostel sv.Filipa a Jakuba - Nejstarší zprávy o kostelu pochází z roku 1358. Kostel poté dlouho chátral. Obnovil ho až na přelomu 17. a 18. století František Leopold ze Šternberka, kdy se stal kostelem farním. V 19. století již nevyhovoval svojí velikostí, byl zbořen a na jeho místě vystavěn nový v novogotickém stylu.
zámek Žirovnice - V roce 1564 se majitelem gotického hradu z 2. poloviny 13. století stal Jáchym z Hradce, který započal jeho přestavbu na renesanční zámek. Po skončení třicetileté války, kdy objekt sloužil jako hlavní obranný bod, chátral. Znovu obnoven byl až v polovině 17. století. Kolem zámku se rozkládá park. Dnes můžete obdivovat unikátní soubor nástěnných maleb a fresek. Za pozornost také stojí pavlač s dřevěnými sloupy a ochozy, která se vine kolem nádvoří.
Rozlehlý zámecký areál v Žirovnici nabízí expozice ve třech objektech. V zámku jsou to expozice Nástěnné gotické fresky z 15. století a Květiny na šlechtickém stole, ve špýcharu Venkovské tradice a řemesla a keramický betlém Život na vesnici a v pivovaru expozice Knoflíkářství/Perleti, Historické šicí stroje a Ukázky pivovarnictví.
Zámek vznikl přestavbou původního hradu ze 13.stol. v letech 1580-1583. Do současné podoby byl zámek přestavěn v 19. stol. Dále prošel zámek v průběhu 90. let minulého století rozsáhlou rekonstrukcí pod taktovkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který ho získalo od Ministerstva kultury ČR za účelem vybudování úložných prostor pro své sbírky. UPM se rozhodlo vybudovat v zámku studijní depozitáře přístupné i běžným návštěvníkům a využít nové prostory také expozičně.
Kamenická lípa, symbol obce, na první pohled zaujme svými vodorovnými větvemi. Korunu lípy poškodil blesk, na stromu se podepsal také čas. Dnes jsou v péči odborníků pouze čtyři zbylé větve podepřené dřevěnými sloupky. Lípa měla v minulosti údajně 19 dlouhých větví, na nichž byl umístěn taneční parket zámeckého panstva. Dle pověsti si na plošině lípy zatančil i sám Jan Žižka. V těsném sousedství lípy roste její dcera, která se v budoucnosti stane nositelkou rodu.
kostel Všech svatých - Kostel založený počátkem 13. st. V 15. a 16. st. proběhla řada přestaveb. Náhrobní kameny na vnějších zdech kostela pocházejí ze 16. a 17. st. Kostel několikrát vyhořel, největší požár vypukl r. 1819, kdy byla velmi poškozena kostelní věž z r. 1707.
piovovar Kamenice - V objektu bývalého pivovaru byl provoz obnoven v roce 2017. Nachází se zde jak velký pivovar tak i minipivovar. Ve stálé nabídce je světlé výčepní pivo, světlý ležák a polotmavý speciál bavorského typu. Mimo tradičních exkurzí nabízí pivovar i možnost uvařit si vlastní pivo.
z Kamenice odjíždíme ponorkou - Motorové vozy řady 805.9 -  M 27.0 jsou úzkorozchodné motorové vozy. Byly vyrobeny v mezi lety 1984 a 1986 vagónkou 23. August (dnes FAUR) v Bukurešti a byly původně dodány pro polské dráhy, jež je provozovaly jako řadu MBxd2. V letech 2005 a 2006 zakoupily čtyři kusy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD).
První písemná zpráva pochází z roku 1260. Město se nachází v nadmořské výšce 512 metrů. Ke kulturním památkám ve městě patří kaple Božího těla, kostelík sv. Jana Křtitele, historické domy.
Dačická brána - Jedna ze dvou dochovaných městských bran, také nazývána Dolní nebo Bolíkovská. Věž zdobí sgrafitová fasáda. Ta je přístupná pro návštěvníky a lze vystoupat po schodech až nahoru ke krovu. Je zde také umístěna výstava historických fotografií Slavonic.
náměstí Míru - Unikátní atmosféru historického města vytváří především sgrafitová výzdoba, která se díky historickým změnám zachovala až do dnešních dnů. Výstavní stavby ukazují na slavnější minulost Slavonic, které několikát postihl úpadek - naposledy po 2. svět. válce odsunem původního obyvatelstva a umístěním v hraničním pásmu. Kromě mnoha stavebních památek má město i zajímavé zpřístupněné podzemí.
kostel sv.Kříže - Do průčelí hřbitovní kaple byl při její výstavbě v roce 1702 zabudován i monumentální pískovcový portál původní hřbitovní brány z roku 1586, který je jejím dominanatním prvkem. Má bohatou reliéfní výzdobu a značku s iniciály LO (Leopold Österreicher). V interiéru je zajímavý zejména akantový oltář z počátku 18. století a iluzivní nástěnné malby.
věž farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - Na věž z 1. poloviny 16. století vystoupáte po 176 schodech. Po požáru v roce 1750 dostala věž novou barokní střechu. Můžete si zde zakoupit pohledy, mapy, suvenýry atd.
Severozápadní bašta - Městské opevnění Slavonic bylo vybudováno už ve 13. století. Kromě hradeb bylo tvořeno i vodním příkopem. V 15. století bylo opevnění rozšířeno o bašty a brány byly zesíleny věžemi. Do současnosti se vedle dvou městských bran zachovaly i tři rohové bašty a část hradeb zejména v jihovýchodní části města.
Nyní se podíváme na opěvnění z roku 1938 - Areál je ukázkou části obranné pevnostní linie, tvořené systémem pozorovacích a palebných průseků, protipěchotními a protitankovými překážkami v délce téměř 200 m a devíti rekonstruovanými objekty lehkého opevnění vz. 37 (řopíky) do stavu z období mobilizace v září 1938. Běžně jsou přístupné dva bunkry, plně vybavené a vyzbrojené. Po všech objektech areálu Vás provede naučná stezka doplněná informačními tabulemi.
město Nová Bystřice - Nová Bystřice je město v okrese Jindřichův Hradec při hranici s Rakouskem. Nová Bystřice má i s připojenými vesnicemi 3244 obyvatel. Nová Bystřice je konečnou stanicí úzkorozchodné železnice z Jindřichova Hradce, otevřené v roce 1897 a v současnosti vlastněné a provozované společností Jindřichohradecké místní
Navštěvní centrum Nové Bystřice v bývalé textilní továrně Muzeum veteránů. Jedná se o první a největší muzeum amerických automobilů v Čechách. Expozice je umístěna do několika sálů, ve kterých se seznámíte s vývojem automobilového průmyslu.
Pivovar navazuje na tradici vaření piva v Nové Bystřici, kdy v roce 1482 obdrželi mílové právo při vaření piva bystřičtí měšťané od své vrchnosti Wolfganga Krajíře z Krajku. Pivovar byl založen v roce 2017 a vaření piva bylo obnoveno na jaře 2018. Piva plzeňského typu vaříme dvourmutově se spodním kvašením. Speciály, jako jsou např. ALE, IPA, atd. jsou kvašená svrchně. K vaření používáme české slady a nejkvalitnější žatecký chmel. Piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná, díky čemuž zůstanou v pivu všechny živé kultury a vitaminy, které jsou blahodárné pro tělo. Spojujeme slad, chmel a vodu z divoké České Kanady ve zlatavý a lahodný mok, který má příjemně hořkou chuť a zlatavou barvu slunce.
kostel sv. Petra a Pavla - Původně gotický kostel je poprvé připomínán v roce 1335, v 17. a 18. století byl po mnoha požárech barokně upraven. V interiéru se nacházejí např. gotické fresky z poloviny 14. století, náhrobní kameny ze zrušeného hřbitova, kaple sv. Barbory, ve věži jsou tři zvony. Barokní oltář je dílem sochaře Matthiase Strahovského a truhláře Jana Červenky, oltářní obraz Odevzdání klíčů namaloval Jan Leopold Teussinger. Pod kostelem je hrobka sloužící v 15. a 16. století jako pohřebiště pánů z Krajku.
Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou v roce 1990. Mezi nejcennější dochované památky patří městské opevnění, kostel sv. Petra a Pavla, areál zámku či několik měšťanských domů.
kaple sv. Jana Nepomuckého v ulici na Můstku - sochy v obou kapličkách se nepodařilo nafotit
sloup Nejsvětější Trojice - Barokní sloup se sousoším z roku 1679 byl upraven v roce 1724, v roce 1837 restaurován. Autorem je Z. Lichtenberg.
Zámek Nová Bystřice je hrad přestavěný na zámek. Hrad byl založen v první polovině čtrnáctého století. Od osmdesátých let čtrnáctého století patřil Krajířům z Krajku a roku 1420 ho dobylo husitské vojsko vedené Janem Žižkou. Koncem šestnáctého století ho získali Lobkovicové, po nich Kinští a další šlechtické rody.
Jihlava je české krajské a statutární město, ležící na Českomoravské vrchovině a položené na někdejší česko-moravské zemské hranici, tvořené zde zčásti řekou Jihlavou. Historicky se jedná o moravské město a i dnes většina Jihlavy leží na moravské straně, pouze severozápadní okraj je v Čechách. Historické město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou památkovou rezervací.
zimní stadión hojevé Dukly Jihlava - kolikrát byla mistrem ligy?? - DUKLA JIHLAVA se stala mistrem Československa v letech 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1982, 1983, 1984, 1985 a 1991. 
Lepší je jenom Brno.
Jihlavský pivovar se drží od roku 1860 tradičních receptur a použití nejlepšího ječmene, žateckého chmele a vody z vlastní studny. V současné době je majitel Pivovary Lobkowicz Group, a. s. Ježka vaří stále, také jsme ho ochotnali.
kostelík sv.Ducha - Kostelík byl vystavěn jako hřbitovní v roce 1572 v renesančním stylu, pozdější přestavba změnila vzhled kostela na barokní. Původní zasvěcení bylo sv. Trojici, ale ještě ve stejném století byl název změněn na kostel sv. Ducha. Přilehlý hřbitov byl v roce 1868 zrušen a plocha se postupně změnila v park, tak jak je k vidění dodnes.
Kovová vyhlídková věž umožňuje pohled na celý park Gustava Mahlera, otevřena byla na jaře roku 2010. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 7 metrů a je přístupná od dubna do října.
socha Gustava Mahlera - Bronzová socha známého hudebního skladatele byla odhalena v roce 2010 k výročí 150 let od jeho narození. Autorem pomníku je sochař Jan Koblas.
Park byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2009. Až do roku 1939 zde stála synagoga, kterou vypálili nacisté, a zůstaly po ní pouze základy. Jednu stranu parku lemují pozůstatky městských hradeb, bašta byla upravena na vyhlídkovou věž a park byl doplněn sochami ryb a ptáků od Jana Koblase a bronzovou sochou Gustava Mahlera z roku 2010.
Brána Matky Boží je poslední dochovaná brána z původních pěti bran opevnění města Jihlavy. V současnosti představuje jednu z dominant města a slouží jako vyhlídková věž. Společně se zbytky městských hradeb je chráněna jako kulturní památka.
Minoritský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie - Stavba kláštera byla započata někdy ve 40. letech 13. století v románském slohu. První písemné zmínky o něm pochází z roku 1257. Významně se klášter zapsal do jihlavských dějin v roce 1402, kdy v noci došlo k přepadení města loupeživými rytíři, díky mnichům z kláštera bylo zburcováno celé město a útok byl odražen. Na tuto počest vznikla freska Přepadení Jihlavy, která je dodnes zachovaná. V kostelním klášteře najdete největší betlém v kraji.
Masarykovo náměstí a kostel sv. Ignáce  z Loyoly - Jednolodní kostel se třemi páry bočních kaplí a plochým závěrem je typickou raně barokní stavbou. Bývalý kostel jezuitského řádu byl postaven v letech 1683-89 italským stavitelem Jacopo Braschou.
V části objektu je dnes umístěna knihovna, z jejího nádvoří jsou přístupné katakomby. Jezuitské gymnázium vystavěné T. Schopperem v letech 1720-27 zakončilo budování jezuitského komplexu.
Morový sloup pochází z roku 1690. Na vrcholku sloupu je umístěna Panna Marie, u paty sloupu stojí čtveřice světců; sv. František Xaverský, sv. Josef, sv. Šebestián a sv. Jakub.
Jihlavské podzemí je se svou délkou 25 km druhé nejdelší u nás po znojemském. Vznikalo postupným propojováním a rozšiřováním sklepů ve 14. až 16. století. Výzkumem se ukázalo, že to nebylo z důvodů těžby stříbra, ale kvůli prosté potřebě skladovacích prostor. Později se také využívalo při zavádění kanalizace. Pro veřejnost je zpřístupněn okruh, jehož zajímavostí je také záhadná svítící chodba.
kostel sv.Jakuba Většího - Trojlodní halový kostel s dlouhým presbytářem a dvěma věžemi v průčelí byl vysvěcen v roce 1257. Na počátku 14. století byla postavena severní vyhlídková věž s výškou 63 m. Asi o století později byla přistavěna jižní zvonová věž, ale z důvodu nestabilního podloží je o 9 m nižší.
Cesta vlakem nám však skončila v Kardašovy Rečici - proskoumali jsme hlavně pěkné okolí
pátečníé trasa nás vedla k rozhledně Rýdův kopec - koš je určen ke hře DiscGolh s létacím talířem
obec Děbolín, kaple Nejsvětější Trojice - Pozdně barokní návesní kaple byla postavena v letech 1782 - 1784.
rozhledna Rýdův kopec - Převážně dřevěná vyhlídková věž vznikla v roce 2015 a měří 33 metrů. Po zdolání 102 schodů točitého ocelového nebo 128 schodů dřevěného schodiště se před vámi rozprostře výhled do okolí Jindřichohradecka.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Jindřichův Hradec

Popis

Tradiční turistická dovolená v Jindřichově Hradce, připravená odborem KČT Nepomuk. Celkem bylo 28 účastníků z toho 9 pěšáků a zybtek kolařů. Počasí až moc slunečné, v noci trochu deště, ubytování příjemné a tůry dobře připravené. Těšíme se na příště.

Období

léto

Statistiky

  • 369 fotek
  • - zobrazení
  • 4 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
Jindřichův Hradec
Komentáře Přidat