K..vycházka Okolo Prádla
Červený most - Podle legendy je jméno mostu odvozeno od bitvy z roku 1450, které se někde v tomto prostoru udála. Setkalo se zde vojsko Jednoty Strakonické s Jednotou poděbradskou (příznivci Jiřího z Poděbrad). Bitva to byla prý tak ukrutná, že most v těchto místech se zbarvil do ruda. Ve skutečnosti však současný most tuto událost zažít nemohl, protože byl vystavěn v 70. letech 17. století.
Tady měl poustevník Břímota asi obývák - Poustevna („Jeskyňka“) v lese Borek nad vesnicí Prádlo. Podle pověsti zde žil poustevník Břímota, který se setkal se sv. Vojtěchem při jeho cestě tímto krajem a vyprovodil ho na Zelenou Horu. Poustevna je jeskyně v buližníkovém suku. Na něm stojí malá kruhová kamenná stavbička, tzv. gloriet, kterou nechala postavit kněžna Vilemína Auerspergová (1826–1898), majitelka zelenohorského panství.
Kostel Povýšení svatého Kříže. Čtvercový presbytář je zřejmě původní cisterciácká gotická stavba z 13. století, loď s plochým stropem byla dostavěna později.
obec Prádlo - První písemná zmínka o obci pochází z roku 1552. Obec je však mnohem starší, neboť byla založena cisterciáky z kláštera pod Zelenou horou (nynější obec Klášter), kteří sem přišli z Ebrachu v Německu roku 1145. Původně šlo o tzv. grangii, tedy hospodářskou usedlost (z fr. grange = stodola). Název Prádlo je odvozen od tzv. prahů, což byla místa, kde se rýžovalo zlato z říčního písku. Prádlem protékající Úslava byla totiž zlatonosná a dosud jsou na jejích březích patrné tzv. sejpy – hromady vyrýžovaného písku.
Prádlem projížděl těsně před svou smrtí (1856) se svou kočovnou společností český dramatik Josef Kajetán Tyl. Místní farář Fr. Květoň jej poznal a poskytl „miláčkovi národa“ polévku. Při příležitosti 150. výročí úmrtí J. K. Tyla (19. srpna 2006) byla na kostelní bráně odhalena pamětní deska, připomínající tuto událost.
Kněžna Vilemína ze Zelené Hory - Vilemína Josefína Adéla z Auerspergu se narodila 16. července 1826 v Miláně. Jejími rodiči byli František de Paula, hrabě z Colloredo-Mansfeldu a Kristýna, hraběnka Clam-Gallasová. Vychovávána byla na císařském dvoře ve Vídni. Její rodiče vlastnili zámek na Zelené hoře a mladá kněžna zde příležitostně trávila čas v letním období.[Dne 29. dubna 1845 se v katedrále svatého Víta na Pražském hradě vdala za Vincence Karla z Auespergu (1812–1867), jejž adoptoval kníže Karel z Auerspergu a jehož rozsáhlý majetek později zdědil. Od svého otce dostala nevěsta věnem zámek na Zelené hoře.
most přes Úslavu,  na starém mostě stávala socha sv.JN, která byla svržena v roce 1918 do řeky, socha je ve Svatojánském muzeu v Nepomuku - Býval dřevěný, při velké vodě byl odnášen. Železo- betonový byl dostavěn v r. 1916. Už v r. 1915 byl na jeho stavbu svážen kámen z novotnické skály. Finančně se na stavbě podílela i Vilemína Auerspergová. Stavitelem mostu byl starosta obce Engler. Provoz na mostě byl zahájen malou slavností, byla přítomna i „celá škola“. Tento most fungoval do 7. 1. 2002 – v ten den se po něm jelo naposledy. Silnice Nepomuk totiž plánovaly opravit most na přeložce Nepomuk – Plzeň za Prádlem, a proto byly nuceny odklonit veškerou dopravu přes naši ves. Těžké kamiony by přes původní most nemohly jezdit, a tak se Prádelští dočkali mostu nového. Starý most bourala firma Speciální stavby Most. Při bourání byl odstraněn i kamenný sokl s ještě znatelným vročením 1729 a odvezen do areálu Silnice Nepomuk. Ani přes opakované urgence nebyl vrácen na původní místo. Bourání také ukázalo, že mostní pilíře jsou v dobrém stavu. Stavba nového mostu se vlekla, nový most byl zprovozněn až počátkem září 2002.
Prádelský nový hřbitov - Někdy se užívá označení „Nový hřbitov“. Existuje od r. 1925 (podle pamětní knihy Novotník). „Starý hřbitov“ byl totiž kolem kostela Povýšení sv. Kříže uprostřed vsi zrušen.

Nový hřbitov stavěl Václav Kšír z Nepomuka, stál Kč 65 000.Na Prádlo připadlo Kč 28 000. Byl dokončen 1. 10. 1925. Jako první zde byl pohřben čtyřletý Josef Ptáček, syn Jana Ptáčka z Měcholup čp. 54. V r. 1937 bylo na „Novém hřbitově“ vysázeno čtrnáct lip, které byly pokáceny roku 1993, protože obrovské stromy ničily svými kořeny obrubníky hrobů a pomníky.Jímka na odpadky byla u hřbitova zřízena v r.1974. Na hřbitově jsou převážně hroby prádelských, novotnických a měcholupských občanů.
Pomník padlých se nachází uprostřed vsi, proti kostelní bráně. Pozemek, na kterém stojí, prý darovali obyvatelé domu čp. 68. Tento důstojný pomník, na kterém jsou uvedeni v abecedním pořadí jména vojínů z Prádla a Novotník (z Prádla 25 obětí, z Novotník 10 obětí), kteří padli v 1. světové válce, byl odhalen 25. 7. 1926. Na pomník byly, podle Pamětní knihy Novotník, konány dobrovolné sbírky. Tehdy ještě nikdo netušil, že tam přibudou tři další jména – oběti nacistické zlovůle během 2. světové války. A v době nejnovější, vpravo od pomníku, byla instalována deska se jmény 10 amerických letců, kteří zahynuli v letadle sestřeleném Němci nad Dubčí 22. 2. 1944. Deska byla slavnostně odhalena za účasti americké vojenské delegace 8. 5. 1992.Pomník byl nově upraven v r. 2006 péčí Obecního úřadu v Prádle.
pomník americkým letcům - Na prádelském katastru u samoty Dubeč došlo 22. února 1944 k pádu Němci sestřeleného amerického bombardéru B-24 Liberator s jedenáctičlennou posádkou. Na místě tragedie byl postaven po roce 1989 prádelskými občany kříž a v roce 1994 obyvateli Nepomucka pamětní deska. V roce 1991 prádelští vykopali trosky letadla, které jsou dnes vystaveny v nepomuckém muzeu. V roce 2004 navštívil Prádlo jediný přeživší člen posádky, p. Raymond André Noury, který se stal čestným občanem.
Prádelské  lihovary 3x - Prádlo je obec s největším počtem lihovarnických provozů na počet obyvatel v Evropě.[zdroj?] Na cca 200 obyvatel jsou zde 3 samostatné firmy (provoz Stocku Plzeň, likérka Jenčík a dcery a firma l’Or).
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

K..vycházka Okolo Prádla

Description

Vycházka na Květnou neděli 5.4.2020. Vedla od Červeného mostu, přes vrch Skalici do obce Prádlo a zpět po loukách do Nepomuka.

Period

Statistics

  • 107 photos
  • 2 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
K..vycházka Okolo Prádla
Comments Add