vstup do města Pražská brána - Raně gotická Pražská brána pochází ze 2. poloviny 13. století a je považována za nejlépe zachovanou stavbu svého druhu v Evropě. Brána - v době svého vzniku o jedno patro a hrázděné polopatro vyšší - tvořila integrální součást městských hradeb. S hradebními ochozy byla propojena dodnes dochovanými nízkými portálky v úrovni prvního patra. V nejvyšším patře, pod strmým gotickým zastřešením, se nacházel příbytek strážce brány, "branného." Své dnešní podoby dvoupatrové věže s dlátovou střechou nabyla brána přestavbou po jednom z požárů, které sužovaly město po celé 17. století.
park a náměstí - Historické jádro města bylo díky zachování středověkého půdorysu i s velkou částí hradeb prohlášeno v roce 1992 městskou památkovou zónou. Mezi další cenné památky patří kostel sv. Štěpána na náměstí, Mariánská kašna, socha sv. Jana Nepomuckého i domy kolem náměstím s gotickými sklepy a spletitými podzemními chodbami.
pomník Prokopa Velikého - Pomník z navršených balvanů stojí na Mírovém náměstí. Instalován byl v roce 1934 u příležitosti 500. výročí bitvy u Lipan. Prokop Holý zvaný Veliký byl nástupcem Jana Žižky na pozici hlavního hejtmana husitské polní obce po jeho smrti.
Je tady střed Evropy? - Památník od Jaroslava Poula z roku 2010 na náměstí v Kouřimi má upozornit na to, že se v poli asi 1,5 km od města nachází astronomický střed Evropy tzn. průsečík 50. rovnoběžky a 15. poledníku.
Arciděkanský chrám sv. Štěpána je největším architektonickým pokladem a zároveň nejvýznamnější památkou Kouřimi. Tato trojlodní bazilika byla budována současně se stavbou města od 60. let 13. st. a v její architektuře se prolíná odeznívající románský sloh s nastupujícím obdobím rané gotiky. Stavba je vynikajícím příkladem tzv. burgundského slohu, představujícího vrchol tehdejší evropské středověké architektury, v níž hrálo vedoucí roli vyspělé stavitelství francouzské.
Lechův kámen - Rulová skalka se nachází co by kamenem dohodil od vnějšího valu rozsáhlého slovanského hradiště Stará Kouřim. Název kamene je odvozený od mýtického slovanského knížete Lecha, bratra praotce Čecha. Podle pověsti zaznamenané v kronice Václava Hájka z Libočan se u této skalky Lech usadil a vybudoval tu opevněný srub. Poté zapálil oheň, aby podle kouře, který od vatry vysoko stoupal, poznal jeho bratr usazený nahoře Říp, kde Lecha najde. A podle onoho kouře nazval toto místo Kouřim.
Od kamene je působivý pohled na město Kouřim
Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů. V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.
Boží muka sv.Prokopa z nučického červeného pískovce pochází z roku 1897. Nahoře je umístěn na plechu malovaný obrázek světce.
špýchar z Hrádku - Roubené stavení z přelomu 18. a 19. století pochází z osady Hrádek u Zruče nad Sázavou. Do špýcharů se dříve ukládaly zásoby obilí a hospodářské náčiní. Uvnitř se nachází dřevěná pumpa, díky níž bylo i v zimě možné čerpat vodu ze studny ve sklepě. Dnes si můžeme uvnitř špýcharu prohlédnout expozici o domácím zpracování mléka, které se v chladném sklepě dříve uchovávalo.
Přidat fotku
Chalupa a špýchar z Budče - Budovy byly do muzea dovezeny z Budče u Ledče nad Sázavou. V chalupě zřejmě z roku 1786 žila rodina drobného zemědělce. Uvnitř chalupy se nachází menší roubená světnice s chlebovou pecí, síň a černá kuchyně. Hospodářství tvoří chlév a stodůlka. Ke světnici je nakoso přistaven špýchar se sklepem. Interiér chalupy ukazuje život drobného chalupníka koncem 19. století.
rychta z Bradelské Lhoty - Roubený dům postavený po roce 1689 stál původně v Bradlecké Lhotě u Jičína. Současnou podobu získal v polovině 18. století. Uvnitř stavení se nachází prostorná síň, černá kuchyně s ohništěm a chlebovou pecí, světnice s menší světničkou a dvě komory. K zadní části domu byl přistavěn zděný chlév. Vnitřní vybavení domu je zasazeno do období první poloviny 19. století. Mimo jiné si tu lze prohlédnout i malovaný nábytek z Podkrkonoší a Polabí.
stodola ze Želejova - Roubená stodola z roku 1690 patří k nejstarším památkám svého typu v Česku. Pochází z Želejova u Hořic na jičínsku a v muzeu stojí od roku 1977. Uvnitř stodoly o dvanácti bokách se nachází průjezdní mlat a kromě něj si mohou návštěvníci prohlédnout tradiční hospodářské náčiní a zemědělské stroje. Krov stodoly se strmě zvedá do výšky a je pokryt došky.
dům z Kamenné - Patrový dům z počátku 19. století pochází z osady Kamenná z Jílového u Děčína. Představuje typickou ukázkou lidové architektury z oblasti severních Čech. Obytná část budovy v přízemí je roubená, hospodářství zděné a horní část hrázděná. Uvnitř stavení se nachází síň s větší a menší světnicí. Místo původní komory a pravděpodobně řemeslnické dílny dnes stojí chlév a kůlna. V patře byly umístěny komory pro spaní a skladování věcí a pod obytným prostorem se nachází klenutý sklep později využitý jako chlév.
socha sv. Donáta - Barokní pískovcová socha z roku 1764 stála původně u obce Svatbín nedaleko Kostelce nad Černými lesy. Nechala ji postavit majitelka místního panství vévodkyně Marie Terezie Savojská z Lichtenštejna. V 80. letech 20. století byla socha stržena při autonehodě a poté přenesena do muzea, kde roku 2015 došlo k jejímu zrestaurování.
Mariánský sloup z Konárovic - Sloup se sochou Panny Marie a Ježíška z roku 1870 stojící původně na návsi v Konárovicích nechal postavit hrabě Jan Nepomuk František z Harrachu s manželkou. V 80. letech 20. století byl sloup zničen při autonehodě. V muzeu byl obnoven až roku 2015.
Usedlost Šperkovna ze Strašic u Rokycan - Roubený dům pravděpodobně z první čtvrtiny 19. století, který dříve sloužil jako rychta a hospoda, pochází ze Strašic na rokycansku. Název Šperkovna je zvolen podle jména původních majitelů. Uvnitř se nachází velká a malá světnice, komora, síň a černá kuchyně. Hospodářské stavby byly zrekonstruovány, protože se nezachovaly.
Statek z Týřovic - Než byl dům přenesen do muzea, stál na svém místě v Týřovicích u Rakovníka už v 16. století. V průběhu staletí na něm proběhlo několik stavebních úprav. Obytný prostor tvoří síň, černá kuchyně, světnice s chlebovou pecí a komora, která byla časem upravena na výměnek. Ve světnici i výměnku se zachovaly nástěnné krbečky využívané pro svícení, přitápění a ohřívání pokrmů.
vrátili  jsme a jdeme na prohlídku zvonice a kostela - 34 m vysoká goticko-renesanční zvonice nacházející se v těsném sousedství chrámu sv. Štěpána tvoří společně s ním hlavní dominantu města. Tato hranolová věž, dílo italského mistra Filippa z roku 1525, představuje nejvýznamnější dochovanou renesanční stavbu v Kouřimi. Zvonice byla v době svého vzniku nižší než dnes a její původní dřevěné zvonové patro bylo zastřešeno renesanční helmicí s ochozem. Obě tyto části shořely roku 1670 za jednoho z četných požárů města.
Zvonice je známa především zavěšením svých zvonů, které je realizováno takzvaně "na vysoké točení," to je srdcem vzhůru. Toto zavěšení lze dnes v ČR nalézt kromě Kouřimi pouze v Rovensku pod Troskami. Zvonice je osazena dvěma zvony, pojmenovanými Štěpán a Marie o váze 1250 a 700 kg. Oba pocházejí z roku 1671 a rozeznívají se šlapáním.
Pod presbyteriem se nachází raně gotická krypta sv. Kateřiny s hvězdicovou osmibokou klenbou vyzdobenou gotickými malbami znázorňujícími umučení sv. Kateřiny, umučení Krista a anděly hrající na dobové hudební nástroje. Prostor s centrálním sloupem, symbolizujícím Krista jako Strom života, je nejstarší svého druhu v kontinentální Evropě.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Kouřim

Description

Period

Statistics

  • 81 photos
  • 4 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Kouřim
Comments Add