Pátý den putování je středa a vypravili jsme se do Kutné Hory. - Jeli jsme autobusem a vystoupili v obci Kaňk, stoupání na rozhlednu a přes Sedlec do centra Kutné Hory k chrámu sv. Barboru.
Popisky jsou použity z Wikipedie.
Kaňk je jedna ze dvanácti místních částí a jedno ze sedmi katastrálních území města Kutná Hora. Nachází se 3 km severně od centra Kutné Hory. V současné době je zde registrováno asi 312 domů a 800 obyvatel.
Na vrchu Kaňk u Kutné Hory je nad ústím středověké šachty nasypána mohyla a vchod do starého díla proměněn v portál dórského slohu. Mohylu dal na tomto místě postavit v roce 1814 hrabě J. R. Chotek na základně mylného přesvědčení, že právě zde byli Husité zaživa házeni do šachty. Památník připomíná jedny z největších hornických nepokojů v českých zemích, které začaly v roce 1494. U památníku je ještě 7 metrů vysoký kamenný sloup se železným křížem.
rozhledna Kaňk - přišli jsme moc brzy, ještě zavřeno - Zděná, 30 metrů vysoká rozhledna na vrcholu Kaňk byla postavena v roce 2013 v místě bývalé hájovny. Zvláštností rozhledny je to, že byla jako první od 30. let 20. století postavena metodou kamenného kyklopského zdiva. Za vyhlídkou do okolí je možné vystoupat 144 schodů nebo využít výtah. Na rozhledně je k dispozici kavárna, v dolní části pak restaurace s penzionem.
socha sv. Barbory - patronka haviřů - Od září 2020 stojí u Havířské boudy zbrusu nová socha svaté Barbory od Martina Roháčka z Lipnice nad Sázavou.
kostel Všech svatých s kostnicí - Dnešní podoba hřbitovní kaple, která byla postavena na konci 14. stol., je výsledkem barokních úprav provedených J. B. Santinim na počátku 18. stol. a kostnici naleznete  v podzemí sedleckého kostelíka Všech svatých.
prohlédli jsme si kapli, uvnitř kvůli zákazu jsem nefotil - Z ostatků celkem 40 000 lidí tu spatříte vyroben lustr, kříže, kalichy, monstrance nebo erb rodu Schwarzenbergů včetně dekorací z lidských lopatek a kyčlí. Autorem unikátní výzdoby z lidských kosterních pozůstatků, která vznikla jako připomínka pomíjivosti lidského života a existence smrti, autorem byl pravděpodobně řezbář František Rint.
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - V letech 1280-1320 byla vystavěna nová gotická dnes pětilodní bazilika s trojlodním transeptem, katedrálním polygonálním chórem s ochozem a věncem kaplí. Celková délka chrámu činí 87 m. Během husitských válek r. 1421 poničen, obnoven na konci 17. stol. V 18. stol. přestavěn ve stylu barokní gotiky.
kostel, katedrála,bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - co je správně? - Katedrála ( označení biskupského stolce) to není, sídlo biskupa zde není. Jde však o označení v architektuře, katedrála či kostel katedrálního typu jako  pojem pro velký, tří a vícelodní kostel s příčnou lodí a  ochozem lemovaným kaplemi obklopujícím kněžiště, hlavní oltář. 
Bazilika v architektuře se používá pro kostely, které mají více lodí, kde hlavní loď je vyšší než boční a která má vlastní, tzv bazilikální okna (nad střechami bočních lodí).
Bazilika je také církevní pojem pro významné kostely z důvodů, které nejsou definovány.. Titul velká bazilika (basilica maior) je rezervován pro kostely papeže s papežským trůnem v Římě, malá bazilika (basilica minor) pak pro významné kostely (jejich asi 1000 po celém světě) . Unás 15 kostelů nese název bazilika minor např. Velehrad,Vyšehrad, Strahov. Svatý Kopeček .....
Vlašský dvůr byl založen na konci 13. století, kdy byla na pozemcích sedleckého kláštera objevena bohatá naleziště stříbra. Ve 14. století se z rozhodnutí krále Václava II. stal Vlašský dvůr centrální mincovnou Českého království a začal se zde razit tzv. pražský groš. Areál byl několikrát přestavován. V pozdějších letech ztratil tento objekt na významu a chátral. Na konci 19. století budovu odkoupilo město a proběhla rozsáhlá rekonstrukce. V dnešní době se zde nacházejí kanceláře městského úřadu, sídlí zde Průvodcovská služba Kutná Hora, Muzeum Odhalení tajemné tváře Kutné Hory a Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory.
Gotický kostel sv. Jakuba je nejstarším kamenným chrámem Kutné Hory. Postavený byl 14. století na náklady místních důlních podnikatelů a mincovních cechů. Původně měl mít 2 věže, ale od stavby druhé se upustilo díky nevhodnému podloží v terénu.
Kostel byl původně zasvěcen Panně Marii ale, jelikož zde již stával další mariánský kostel, nazýval se tento jako kostel Horní. Později byl zasvěcen sv. Jakubovi, přesto byl do pol. 17. stol. pro svou výjimečnou výšku označován jako Vysoký kostel.
Nedaleko chrámu sv. Barbory se nachází budova jezuitské koleje. Jedná se o barokní stavbu z konce 17. století postavenou podle návrhu italského architekta Domenica Orsiho. Cestu k chrámu sv. Barbory lemuje řada sousoší.
Kaple Božího těla - Tato gotická stavba vznikla těsně před vybudováním chrámu sv. Barbory. Založilo ji Bratrstvo Božího těla jako hřbitovní kapli s kostnicí. Jedná se o přízemní objekt s čtvercovým půdorysem s obvodovou nosnou zdí a čtyřmi mohutnými vnitřními pilíři. V 19. stol. byla přeměněna na varhanářskou dílnu a trvale chátrala. V letech 1997 – 2000 došlo k náročné rekonstrukci a záchraně kaple. Dnes je využívána pro turistické prohlídky, a částečně i pro kulturní akce.
chrám sv. Barbory - Chrám byl založen kolem r. 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů jako hornický, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Barboře.
Chrám zapsaný v seznamu památek UNESCO je 70 m dlouhý, 40 m široký a uvnitř 30 m vysoký.
V letech 1512 - 32 vytvořil Benedikt Rejt (Ried) z Pístova nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné stejnolodní trojlodí, které nemá v českých zemích obdoby.
Stavba byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. V interiéru si prohlédnete jedinečnou galerii pozdně gotických a renesančních maleb z 15. stol.
hlavní novogotický oltář s motivem Poslední večeře Páně - za oltářem v půlkruhu je osm ochozových kaplí kolem kněžiště
Kamenná kašna zvaná také Rejskova podle svého stavitele, mimo jiné také architekta chrámu sv. Barbory. Bohatě zdobený kamenný dvanáctiboký hranol ve stylu pozdní gotiky vystihuje vztah obyvatel k vzácné vodě, která ve středověku, kvůli narušení pramenů důlní činností, musela být do města přiváděna několik kilometrů dlouhým dřevěným potrubím. Do roku 1890 sloužila kašna jako rezervoár pitné vody.
Dnes je jedním ze symbolů Kutné Hory.
kostel sv.Jana Nepomuckého - Kostel byl postaven v letech 1734 – 1754 dle projektu F. M. Kaňka a financovala jej z výnosů záduší kutnohorská obec. Původní filiální kostel církve římskokatolické se roku 1857 stal kostelem studentským. V roce 1951 byl kostel náhle zrušen a stal se z něj sklad civilní ochrany, požární zbrojnice nebo sloužil k ukládání stavebního materiálu. Až v roce 1980 došlo k opětovné rekonstrukci, a 2. června 2000 i k jeho znovu vysvěcení. Dnes slouží ke kulturním účelům, pořádání koncertů, příležitostně i k liturgickým účelům.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Kutná Hora

Description

Period

Statistics

  • 119 photos
  • 5 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Sleva 20 % platí pro všechny a na všechny fotoknihy, fotky, plakáty, magnetky, pexesa ale i kalendáře nebo puzzle. Překvapte všechny tatínky na Den otců a vytvořte originální dárek z fotek! V objednávce zadejte slevový kód: Tatove.
S kódem: Tatove Akce platí do 18. 6. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Kutná Hora
Comments Add