obec Střelské Hoštice - Původní název obce ležící na zlatonosné a perlorodé řece Otavě byl jen Hoštice. V době, kdy tvořily jedno panství se Střelou, byl název upraven na Střelohoštice (německy Strahlhoschtitz) a na počátku 20. století pak na Střelské Hoštice. První známky osídlení Pootaví se datují do sklonku starší a do střední doby kamenné (15 000 – 5 000 let př.n.l.). Trvalejší osídlení prokazují až pozůstatky vesnických sídlišť a mohylové hroby ze starší doby železné 7. – 5. stol. př.n.l). Na území obce jsou evidovány čtyři lokality mohylových pohřebišť. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze, v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ve Vídni a v místním Muzeu řeky Otavy a voroplavby.
kostel sv. Martina - Zbudován v 19. stol. v klasicistním slohu. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, nad nímž je malá vížka, v západním průčelí štíhlá hranolová věž, při severní straně přiléhá sakristie. Hlavní oltář je novogotický z r. 1863. Boční oltáře z r. 1850.
Přidat fotku
budova obecního úřadu - obec má 900 obyvatel i s částí Kozlov
a teď trochu hstorie - vojenská Praga V3S u zámku
budova zámku - První písemná zpráva o Hošticích pochází z doby kolem roku 1320, kdy zdejší tvrz vlastnil Oldřich z Potštejna. V roce 1347 držel Hoštice Chval – syn Bohunka z Mladějovic. Pak zde sídlili páni z Prčice, z nichž Jan z Prčice se stal patronem zdejšího kostela. V 15. století vládla v obci rytířská rodina z Kraselova a Hoštic. Po nich následovali Pešíkové z Komárova, kteří zde pravděpodobně budovali zámek, který se stal nástupcem původní středověké tvrze ze 14. století. Ti se drželi odbojných českých stavů a po bitvě na Bílé hoře jim byl majetek zkonfiskován a spolu se zámkem Střela byl prodán Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat. V roce 1624 získal objekt Jezuitský řád, který výrazně zasáhl do úprav zámku. Jezuité zde působili až do zrušení řádu v roce 1773.
Významnější rodinou, která zasáhla do dějin obce byli němečtí Obstovi, kteří panství koupili v roce 1807. Od roku 1885 do roku 1923 se na panství vystřídalo dalších sedm majitelů. V tomto roce převzal zámek se statkem Podpůrný spolek haléřový dělníků akciové společnosti, dříve Škodovy závody Plzeň. Spolek zde zřídil ozdravovnu pro děti svých zaměstnanců a zámek zvýšil o jedno patro. Od roku 1949 obývala zámecké prostory Vojenská správa. Podpůrnému spolku byly nemovitosti státem vyvlastněny v roce 1956. Střelskohoštický zámek se stal sídlem armády – Karpatského ženijního pluku až do roku 1991. Obec celý objekt (zámek s hospodářským dvorem) odkoupila v roce 2001. V zámeckém areálu se nachází špýchar s barokními štíty.
kaple sv.Anny - Kaple u léčivého pramene na Svatém poli byla v roce 1667 přestavěna na barokní kapli, v roce 1752 zde byly založeny lázně.
Jihovýchodní brána - Zbytek městského opevnění z počátku 16. století. Vedle brány stálo vězení a dům branného. Před touto bránou stávala ještě jedna brána s padacím mostem, která byla zbořena v polovině 19. století.
Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou v roce 1992. Mezi nejcennější dochované památky patří například městské opevnění, kostel sv. Petra a Pavla, areál zámku, či budova masných krámů.
Klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie - Původně zde stála kaple svatého Michala, která byla postavena v roce 1330. Na jejím místě byl postaven kostel svatému Michalovi a klášter Minoritů, a to v roce 1550. Od roku 1862 vlastnil objekt řád Školských sester. Po druhé světové válce sloužil celý objekt jako kasárna. Dnes objekt slouží několika školním a zdravotnickým zařízení.
Památní připomíná upálení Mistra Jana Husa. Byl postaven v době první světové války v roce 1915.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Střelské Hoštice

Description

Period

Statistics

  • 108 photos
  • 4 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Zima nám pomalu končí, stejně jako jarní prázdniny školákům. Dejte sbohem zimě a vytvořte si fotoknihu nebo jiný fotoprodukt jako vzpomínku na proběhlé zážitky. 15% sleva platí na všechny dárky z fotek po zadání kódu: Jarnaky.
S kódem: Jarnaky Akce platí do 23. 3. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Střelské Hoštice
Comments Add